ЕКИП МЕНИДЖЪРИ


Финансов мениджър
инж. Стоян Миладинов
тел. 0886 25 16 45


Мениджър строителство
инж. Тихомир Миладинов
тел. 0886 84 47 87


Мениджър проектиране
арх. Станислав Миладинов
тел. 0886 84 47 82


btn-facebook
назад

Новини: Започва новата ОП "Региони в растеж"

Министър Лиляна Павлова: "Оперативна Програма "Региони в растеж" има нов подход в три посоки. Първата важна промяна е да няма инвестиции на парче. Ще влагаме европейски средства в конкретни теми, а не по малко навсякъде. Затова имаме планове и предефинирани проекти. Втората голяма разлика е, че делегирахме правото 39-те големи общини, основни бенефициенти и получатели на помощта от 1,5 милиарда лева, сами да изберат своите проекти. Третата стъпка, която сме предвидили е голям процент от финансирането по програмата да бъде пренасочен от типичното безвъзмездно гарантово субсидиране за ремонти или подобряване на инфраструктура към инструменти за финансов инженеринг. Ще създадем 5 такива фонда. Единият ще бъде за градско развитие на София с целенасочени инвестиции. Вторият ще е за Северна България, третият за Южна, фонд Туризъм и Гаранционен фонд. Чрез Гаранционния фонд ще подкрепим инструментите за енергийна ефективност за подобряване и обновяване на сградния фонд."